Radio-dj Paul van Dam - Syndicated en Live Radio Shows

31 augustus 2009 legendarische dag voor fans zeezenders (Update)

30/08/2009

Het huidige Radio Veronica heeft niets met het Radio Veronica 103.0 FM van nu op. Een stukje opfrisgeschiedenis.
In de 50-er jaren had men op radiogebied Hilversum 1 en 2 en Radio Luxemburg. In 1959 werd de zeezender Radio Veronica opgericht, dat resulteerde in een 1e uitzending vanaf een schip op de vrije Noordzee op 20 april 1960. Later volgde ook Zeezenders in Scandinavië. In 1964 begon Radio Caroline vanaf het zendschip Mi Amigo voor de Engelse kust met uitzendingen. Later volgenden ondermeer Radio London (Big L), Radio 227, 355, 390, Britain Radio, Swinging Radio England etc. Doordat de Engelsen angst hadden voor de hoge populariteit van deze zenders en dat als bedreigend voor de BBC werd beschouwd, besloot de politiek tot een Anti-zeezenderwet. Hierin stond ondermeer vermeld dat het verboden was, in welke vorm dan ook, aan illegale zenders medewerking te verlenen. Op 14 augustus 1967 staakten de meeste Britse Zeezenders de uitzendingen. Radio Caroline ging door en kon het nog volhouden tot 3 maart 1968. Hierna bleef het stil tot oktober 1972. Voor de Nederlandse kust lag nog steeds de Norderney van Radio Veronica, welke in 1970 gezelschap kreeg van de Mebo II (RNI) en de King David (Capital Radio). Inmiddels vond de Nederlandse politiek dat ook RNI en Veronica een bedreiging was geworden voor het omroepbestel en ook hier werd de Anti zeezenderwet aangenomen. Ook Radio Caroline/Mi Amigo was weer met uitzenden begonnen dus lagen in de zomer van 1974 een 4-tal zendschepen voor de Nederlandse kust (Scheveningen) en voor de Zeeuwe kust het Belgische Radio Atlantis. De politiek hield indertijd ook al geen rekening met de wens van het volk, dus op 1 september 1974 zou ook in Nederland en België de anti-zeezender wet van kracht worden. Dit hield in dat alle zeezenders de uitzendingen moesten stopzetten. 31 augustus 2009 is het 35 jaar geleden dat Veronica, RNI, Atlantis gedwongen de lucht uitgingen. Radio Caroline ging samen met het Belgische Mi Amigo door. Waarom dit stukje opfris geschiedenis? Het is jammer dat deze bijna is vergeten. De Norderney van Radio Veronica ligt nog steeds in Antwerpen en geen plaats in Nederland wil het schip als attractie hebben. Waarom zijn wij zo nonchalant met ons cultureel erfgoed dat de popmuziek, het huidige radiolandschap en andere verworvenheden mede tot stand heeft gebracht. Schaamt de jeugd van toen, die nu over de 50 jaar is, zich voor de eigen geschiedenis? Ook presentatoren, op John de Mol na, zwijgen angtsvallig over hun zeezenderverleden. De tijden en muziekstijlen zijn veranderd. Is dat zo erg? Natuurlijk niet, groei met je tijd mee, AM uitzendingen loopt men niet warm voor, maar koester ook het verleden. Om die reden presenteer ik programma’s met muziek uit de 80’S en 90’s maar ook de hits van nu en ben ik blij met de huidige technische mogelijkheden. Wij leven nu en in het verleden blijven hangen dat heeft geen zin. Toch wil je meer informatie over zeezenders? http://www.mediapages.nl/
Overigens Radio Caroline zendt nog steeds uit, alleen nu vanaf land en deze dagen vanaf het zendschip Ross Revenge dat zij nog steeds in bezit hebben; http://www.radiocaroline.co.uk/ Het huidige Veronica heeft niets met het zeezender verleden te maken zie hiervoor http://www.norderney.nl/ De Sky-TMG Groep gebruikt alleen de naam Radio Veronica om commerciele redenen, alleen als het hen uitkomt dan refereren zij naar de zeezendertijd, dat zal vandaag 31 augustus 2009 niet anders zijn. (column Simply Paul)
Update: Vanavond om 18.15 uur besteedt Een Vandaag aandacht aan de verdwijning van Radio Veronica
Share