Radio-dj Paul van Dam - Syndicated en Live Radio Shows

in weekend 10-12 september actie ten behoeve van de Jenni Baynton

07/07/2021

Zet het maar in je agenda samen met heel veel radio stations gaan we dit mega weekend LIVE om zo veel mogelijk geld op te halen zo dat het schip, Jenny Bayton, weer op de Waddenzee kan liggen en daar weer radio kan worden gemaakt.
https://www.facebook.com/De-vrienden-van-Jenni-Baynton-112971944373716

Sinds 10 jaar is het schip de Jenni Baynton in gebruik als zendschip en is ze zelfs het enige nog werkende zendschip ter wereld. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw was radio vanaf schepen een bekend verschijnsel, maar doordat enerzijds wettelijke maatregelen en uitbreidende territoriale landsgrenzen het leven voor zendschepen moeilijker maakte, ontnamen daarnaast de technische ontwikkelingen op het gebied van satelliet en internet de noodzaak om vanaf zee uit te zenden. Daardoor is er in de hele wereld uiteindelijk nog maar één nog werkend zendschip over. Het radiolichtschip Jenni Baynton!

De stichting is er in geslaagd veel van de oorspronkelijke glorie van het lichtschip te herstellen en naast dat het schip vanaf de vaste ligplaats in de haven van Harlingen uitzendt, kiest het regelmatig voor een periode een ankerplaats op zee om de oude tijden van “zoutwaterradio” te doen herleven. Dat kan alleen maar door de hulp en inzet van veel vrijwilligers, er wordt niemand betaald!
De stichting is actief met het werven van fondsen voor het in de vaart en in de lucht houden van dit unieke stuk maritieme-, en radiogeschiedenis! Dat is elk jaar weer een flinke uitdaging, die telkens weer wordt volbracht. Nu echter wacht de vijfjaarlijkse uitdaging die een topprestatie vergt.
Na de werfbeurt in 2009 is het noodzakelijk om het schip in 2016 (het is inmiddels 2021) opnieuw droog te zetten. Het onderwaterschip kan dan schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet worden, eventuele noodzakelijke reparaties kunnen worden uitgevoerd en metingen verricht. Zo’n werfbeurt vraagt een extra inspanning die de stichting met de normale inzet niet kan leveren. Daarom vragen we hulp. Aan u.

Share